Velikost textu:
Aktualizováno dne: Sobota, 21 2019 září

Nová metoda klasifikace mozkového nádoru u dětí

[SÃO PAULO] Brazilští vědci vyvinuli nízkonákladovou metodu klasifikace nejběžnějšího maligního mozkového nádoru v děti, které říkají, mohou pomoci lékařům diagnostikovat a léčit tento stav.

Medulloblastom, nádor centrálního nervového systému, postihuje jednoho z každých 200,000 dětí a dospívajících po celém světě a představuje 20 procenta všech dětských mozkových nádorů. Světová zdravotnická organizace (WHO) rozděluje nemoc do čtyř molekulárních podskupin podle jejich klinických a molekulárních charakteristik. Rozdělení pacientů do jedné z těchto skupin pomáhá onkologům zvolit vhodnou léčbu, přičemž některé skupiny vyžadují agresivnější terapii než jiné. Země s nízkými a středními příjmy si však nemohou dovolit, aby k provádění této molekulární klasifikace běžně používaly moderní sekvenční platformy. Gustavo Alencastro Cruzeiro, a genetik na lékařské fakultě Ribeirão Preto na University of São Paulo a hlavní vývojář této metody uvedl, že je „rychlejší a levnější“ než podobné techniky používané ve vyspělých zemích. Řekl, že náklady na 26 v USA na analýzu vzorků ve srovnání s průměrem 60 v USA na testy používané v bohatších zemích. "Měl by tuto novou metodu široce zpřístupnit v zemích s nízkými a středními příjmy a pomoci onkologům provádět rychlá klinická rozhodnutí," dodal. Při vývoji nové metody vědci analyzovali vzorky 92 zmrazené tkáně meduloblastomu shromážděné od dětí a mladých dospělých do věku 24, kteří byli léčeni ve třech nemocnicích ve státě Sao Paulo. Z každého vzorku extrahovali sekvence ribonukleové kyseliny (RNA) a převedli je na stabilní komplementární DNA (cDNA), která byla zpracována technikou zvanou polymerázová řetězová reakce v reálném čase (PCR), která zesiluje signál genů aktivovaných multiplikací cDNA molekuly. To vědcům umožnilo identifikovat soubor genů 20 asociovaných se všemi čtyřmi molekulárními podskupinami meduloblastomu: SHH, WNT, skupina 3 a skupina 4. Použitím algoritmu hodnocení a technik bioinformatické analýzy tým identifikoval minimální počet genů potřebných k molekulární klasifikaci medulloblastomu bez ztráty přesnosti. "Zjistili jsme, že soubor šesti odlišně exprimovaných genů by stačil k rozlišení SHH a WNT od ostatních dvou podskupin," řekl Cruzeiro. Roger Chammas, onkolog na University of São Paulo School of Medicine, který nebyl součástí týmu, uvedl, že metoda byla „nepochybně krok vpřed“, protože umožňovala nákladově efektivnější diagnostiku. Varoval však, že bude nějakou dobu trvat, než bude nová metoda dostupná v nemocnicích. "Nyní se snažíme získat finanční podporu pro zahájení založení zaměřeného na nádory dětského a centrálního nervového systému," řekl. "To umožní dosažení molekulární klasifikace na národní úrovni." Nová metoda byla vyvinuta s podporou FAPESP, dárce SciDev.Net. Tento článek byl vytvořen v SciDev.Net v Latinské Americe a v Karibiku a upravován pro stručnost a srozumitelnost.

ZÍSKEJTE PŘIPOJENÍ S NÁMI

Přihlásit se k odběru novinek